Verkeersbesluit uitbreiden 30 km/uur zone Brink te Gieten

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit uitbreiden 30 km/uur zone Brink te Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Het besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze besluit:

  • door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden A1-30 (zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 km/uur in te stellen op de Brink tussen Spekstoep en het kruispunt Eexterweg – Brink waarmee de bestaande 30 km/uur zone wordt uitgebreid.

Het complete besluit inclusief daarbij behorende afwegingen is te vinden in de Staatscourant.

Bezwaar indienen

Belanghebbenden kunnen van 4 november t/m 16 december 2020 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.