Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en voeren handelsreclame, Bartelaar 3, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468CJ 3
Publicatiedatum
30-10-2020
Einddatum
25-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en voeren handelsreclame, Bartelaar 3, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en voeren handelsreclame

  • Annen, Bartelaar 3, 9468 CJ, aanbrengen reclame (ingekomen 30-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.