Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Stationsstraat/Boddeveld kad. bekend sectie E, nummer 3143, 5948 en 3141, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Gieten E 3143
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
22-12-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Stationsstraat/Boddeveld kad. bekend sectie E, nummer 3143, 5948 en 3141, bouwen 12 woningen (ontvangen 27-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.