Coronacrisis

  • Op Goede Vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (maandag 13 april) zijn het gemeentehuis en het afvalbrengstation gesloten. 

Vanaf dinsdag 14 april geldt:

  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, voor Helmkruid 9, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461LL 9
Publicatiedatum
02-03-2020
Einddatum
13-04-2020
Kaart behorende bij: Vellen houtopstand, gemeentelijke bomen, voor Helmkruid 9, Gieten

Beschrijving

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen

  • Gieten, voor Helmkruid 9, 9461 LL, vellen sierappel (verzonden 02-03-2020)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.