Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Balloo 52, Balloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9458TC 52
Publicatiedatum
27-11-2019
Einddatum
08-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Balloo, Balloo 52, 9458 TC, tijdelijk wijzigen van het gebruik (ontvangen 27-11-2019) 

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.