Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, De Ziel 28, Rolde

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451CN 28
Publicatiedatum
28-11-2019
Einddatum
09-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Rolde, De Ziel 28, 9451 CN, verbouwen woning (ontvangen 28-11-2019)   

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.