Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Broek 21, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PR 21
Publicatiedatum
25-11-2019
Einddatum
06-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Gieterveen, Broek 21, 9511 PR, bouwen woning en aanleggen uitrit (ontvangen 25-11-2019) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.