Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Annen, Zuidlaarderweg 18

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468AE 18
Publicatiedatum
27-09-2018
Einddatum
08-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk:

  • Annen, Zuidlaarderweg 18, 9468 AE, uitbreiden woning (verzonden 27-09-2018)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.