Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen Eexterzandvoort, Oudedijk 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9464TH 3
Publicatiedatum
24-09-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Vellen houtopstand particuliere bomen

  • Eexterzandvoort, Oudedijk 3, 9464 TH, kappen eik (ontvangen 24-09-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.