Ingekomen aanvraag, bouwen bouwerk, Schipborg, Borgweg, kad.gem. Anloo sectie P nummer 1300

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469PH 1
Publicatiedatum
28-02-2018
Einddatum
11-04-2018

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Schipborg, Borgweg, kad.gem. Anloo sectie P nummer 1300

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.