Ingekomen aanvraag, Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gasselte, Grotenend 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462PA 7
Publicatiedatum
26-02-2019
Einddatum
09-04-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, Grotenend 7, 9462 PA, splitsen woonboerderij in 2 woningen (ontvangen 26-02-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.