Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Taarlooschediep

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
03-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Taarlooschediep

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Werk of werkzaamheden uitvoeren

•    Taarlooschediep (boven Balloërveld), kadastraal bekend  Rolde sectie V 11, 14, 15, 16,         24, 31, 32, 35, 1007 en sectie K 2808, 2838, 2841, 2883, verhogen beekbodem (ontvangen 24-02-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.