Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veenhof 5, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461TG 5
Publicatiedatum
25-05-2020
Einddatum
20-07-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veenhof 5, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Gieten, Veenhof 5, 9461 TG, bouwen opslagschuur (ontvangen 25-05-2020) 

Deze aanvraag worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.