Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Borgweg 16, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469PH 16
Publicatiedatum
25-05-2020
Einddatum
20-07-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Borgweg 16, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Schipborg, Borgweg 16, 9469 PH, plaatsen uitschuifbare mast (ontvangen 25-05-2020) 

Deze aanvraag worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.