Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zandvoorterweg, Eexterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
25-06-2019
Einddatum
06-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Eexterveen, Zandvoorterweg, 9658--, bouwen 6 senioren woningen (ontvangen 25-06-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.