Festivalderaa Schipborg 2019: Vergunningen, ontheffingen en verkeersmaatregelen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
 • Anloo P 1878
Publicatiedatum
03-07-2019
Einddatum
14-08-2019

Beschrijving

Op 5, 6 en 7 juli 2019 vindt in en om Schipborg het evenement FestiValderAa plaats. In de week voorafgaand worden hiervoor opbouwwerkzaamheden verricht en in de dagen erna vinden afbouwwerkzaamheden plaats. Om het evenement mogelijk te maken zijn de volgende vergunningen en ontheffingen op 27 juni 2019 verleend en verzonden. Ook worden verkeersmaatregelen getroffen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2019 de volgende vergunning en ontheffing verleend:

 • Een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het muziek- en theaterfestival FestiValderAa, inclusief het op- en afbouwen van dit festival, op het perceel kadastraal bekend gemeente Anloo, sectie P, nummer 1878 (het Schipborgerzand, gelegen aan de Heidesteeg en Ruiterweg in Schipborg). 

De omgevingsvergunning geldt voor de volgende perioden:

 1. Vrijdag 28 juni 2019 08:00 - 13:00, maandag 1 juli 08:00 t/m woensdag10 juli 20:00 2019;
 2. Vrijdag 26 juni 2020 08:00 - 13:00, maandag 29 juni 08:00 t/m woensdag 8 juli 20:00 2020;
 3. Vrijdag 25 juni 2021 08:00 - 13:00, maandag 28 juni 08:00 t/m woensdag 7 juli 20:00 2021;
 4. Vrijdag 24 juni 2022 08:00 - 13:00, maandag 27 juni 08:00 t/m woensdag 6 juli 20:00 2022.

Deze perioden sluiten aan bij de perioden waarvoor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is verleend door de provincie Drenthe.

 • Een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf op het weiland tegenover Camping ‘de Vledders’. De ontheffing geldt voor de volgende perioden:
 1. Donderdag 4 juli 2019 vanaf 13:00 uur tot en met maandag 8 juli 2019 tot 12:00 uur;
 2. Donderdag 2 juli 2020 vanaf 13:00 uur tot en met maandag 6 juli 2020 tot 12:00 uur;
 3. Donderdag 1 juli 2021 vanaf 13:00 uur tot en met maandag 5 juli 2021 tot 12:00 uur;
 4. Donderdag 30 juni 2022 vanaf 13:00 uur tot en met maandag 4 juli 2022 tot 12:00 uur.

Deze perioden sluiten aan bij de perioden waarvoor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is verleend door de provincie Drenthe.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Schipborg

In verband met het evenement worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen:

Afsluiting voor alle verkeer

De Heidesteeg wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve hulpmiddelen voor minder valide bezoekers van het evenement en aanwonenden. De afsluiting geldt voor de perioden:

 1. Vrijdag 5 juli 2019 van 15:00 uur tot en met 6 juli 2019 02:00 uur;
 2. Zaterdag 6 juli 2019 van 12:00 uur tot en met 7 juli 2019 02:00 uur;
 3. Zondag 7 juli 2019 van 12:00 uur tot en met 24:00 uur.

Parkeerverbod aan beide zijden van de weg

Voor de Ruiterweg, de Borgweg en de Kibbelakkers is voor beide zijden van de weg een parkeerverbod van kracht voor de volgende perioden:

 • Ruiterweg vanaf de kruising met Borgweg
  Maandag 1 juli 2019 12.00 uur tot woensdag 10 juli 2019 22:00 uur.
 • Borgweg vanaf het viaduct N34 tot kruising Ruiterweg
  Donderdag 4 juli 2019 12.00 uur tot zondag 7 juli 2019 24:00 uur.
 • Kibbelakkers vanaf de Borgweg tot aan het sportveld
  Donderdag 4 juli 2019 12.00 uur tot zondag 7 juli 2019 24:00 uur.

Deze verkeersmaatregelen kunnen indien nodig iets korter of langer duren.

Wegsleepverordening

Voertuigen die in strijd met de verkeersmaatregelen worden geparkeerd, worden met toepassing van de wegsleepverordening weggesleept naar een aangewezen parkeerruimte. Naast de boete voor de parkeerovertreding worden de kosten van het wegslepen aan de eigenaar van het voertuig in rekening gebracht. De wegsleepkosten bedragen € 136,85. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 9,33 per etmaal of een gedeelte daarvan.

Indien uw voertuig is weggesleept dan kunt u zich melden bij het bureau van de Regiopolitie Drenthe wijkeenheid Assen Noord/Aa en Hunze, Balkengracht 3 te Assen. De politie zal u informeren hoe u uw voertuig weer terug kunt krijgen. De wegsleepregeling wordt toegepast voor fout geparkeerde voertuigen.

De burgemeester heeft op 27 juni 2019 de volgende vergunning en ontheffing verleend:

 • Een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het organiseren van het evenement FestiValderAa (editie 2019) in en om Schipborg.

Locaties in de gemeente Aa en Hunze - editie 2019

 • Het festivalterrein tussen de Ruiterweg en Heidesteeg in Schipborg (kadastraal bekend gemeente Anloo, sectie P, nummer 1878);
 • Jelto’s Schuur, Randweg 12 in Schipborg;
 • Gea’s Peerdestal, Borgweg 29 in Schipborg;
 • Auke’s Landje, tussen De Vledders en het Schipborgse Diep nabij Schipborg (kadastraal bekend als gemeente Anloo, sectie P, nummer 1497); 
 • Jan’s Pony Paradijs, terrein Camping de Vledders, Zeegserweg 2 in Schipborg; 
 • Kymmelsberg, aan de Borgweg in Schipborg (kadastraal bekend als gemeente Anloo, sectie P, nummer 1097 en 1309);
 • De Esch, aan de Esweg in Schipborg (kadastraal bekend als gemeente Anloo, sectie P, nummer 1914 en 1915).

Data en tijdstippen evenement - editie 2019

 • Vrijdag 5 juli 2019 van 16:00 uur tot zaterdag 6 juli 01:00 uur;
 • Zaterdag 6 juli 2019 van 06:00 uur tot zondag 7 juli 01:00 uur;
 • Zondag 7 juli 2019 van 06:00 uur tot 23:00 uur. 

Data opbouw - editie 2019

 • Vrijdag 28 juni 2019 van 08.00 uur tot 13:00 uur (leggen rijplaten); 
 • Maandag 1 juli 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 tussen 08:00 en 22:00 uur;
 • Vrijdag 5 juli 2019 tussen 08:00 en 16:00 uur.

Data afbouw - editie 2019

 • Maandag 8 juli 2018 tussen 08:00 en 22:00 uur;
 • Dinsdag 9 juli 2019 tussen 08:00 en 22:00 uur;
 • Woensdag 10 juli 2019 tussen 08:00 en 20:00 uur.

Op- en afbouw tijden zijn tussen 08:00 en 22:00 uur, met uitzondering van vrijdag 5 juli 2019 (16:00 uur) en woensdag 10 juli 2019 (20:00 uur). Daarbuiten is op- en afbouw niet toegestaan, met uitzondering van het afbouwen van de apparatuur van de artiesten (back-line) op 5, 6 en 7 juli 2019.

 • Een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet te verlenen van het verbod op het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse. Deze ontheffing mag gebruikt worden op het festivalterrein aan de Heidesteeg/Ruiterweg voor de volgende perioden:
 1. Vrijdag 5 juli 2019 van 16:00 uur tot zaterdag 6 juli 2019 0:30 uur; 
 2. Zaterdag 6 juli 2019 van 12:00 uur tot zondag 7 juli 2019 0:30 uur; 
 3. Zondag 7 juli 2019 12:00 uur tot 22:30 uur.

Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten niet. Heeft u of een derde belanghebbende er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.