Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Amen, Amen 33

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9446PA 33
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Amen, Amen 33

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:


Vellen houtopstand

Particuliere bomen
•    Amen, Amen 33, 9446 PA, vellen eik (verzonden 01-02-2021)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.