Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Amen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Amen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Vellen houtopstand

Particuliere bomen
•    Amen, kad.bek. gemeente Rolde, sectie T, nummer 2194, vellen 3 bomen (ontvangen 28-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.