Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Broeder Silvesterlaan 26

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PP 26
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Broeder Silvesterlaan 26

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Nooitgedacht, Broeder Silvesterlaan 26, 9449 PN, plaatsen carport (ontvangen 25-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.