Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, kad.bek. gemeente Gieten, sectie H, nummer 961

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
03-02-2021
Einddatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, kad.bek. gemeente Gieten, sectie H, nummer 961

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Gieten, kad.bek. gemeente Gieten, sectie H, nummer 961, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 27-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.