Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en milieuneutraal veranderen, Nooitgedacht, Borgerderstraat 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9449TX 7
Publicatiedatum
27-03-2019
Einddatum
08-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonumentBouwen bouwwerk en milieuneutraal veranderen

  • Nooitgedacht, Borgerderstraat 7, 9449 TX, realiseren overkapping (verzonden 27-03-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van
verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is
ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.