Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonument Grolloo, Hoofdstraat 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9444PA 19
Publicatiedatum
29-03-2019
Einddatum
10-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonument

  • •Grolloo, Hoofdstraat 19, 9444 PA, wijzigen interieur en innoveren verwarmingssysteem (verzonden 29-03-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van
verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is
ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.