Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo / Wro

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BH
Publicatiedatum
26-04-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart 2019 besloten tot het aanwijzen van de heer F. Baarslag als toezichthouder. De aanwijzing vindt plaats op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene plaatselijke verordening (APV). 

Door deze aanwijzing kan de toezichthouder, voor zover het noodzakelijk is voor zijn werkzaamheden, gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden zoals deze zijn toegekend in het kader van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouder wordt voorzien van een legitimatiebewijs. Het aanwijzingsbesluit is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis van Aa en Hunze (Spiekersteeg 1 in Gieten).