Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand gemeentelijke bomen Gasselte, voor Julianalaan 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462PH 4
Publicatiedatum
24-10-2018
Einddatum
05-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Vellen houtopstand gemeentelijke bomen:

  • Gasselte, voor Julianalaan 4, 9462 PH, vellen eik (verzonden 24-10-2018)

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.