Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonument Gieten, Brink 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
25-10-2018
Einddatum
06-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonument:

  • Gieten, Brink 11, 9462 AR, verbouwen rijksmonument (verzonden 25-10-2018)

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.