Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Eext, Hoofdstraat 10a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463PC 10 a
Publicatiedatum
17-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan:

  • Eext, Hoofdstraat 10a, 9463 PC, bouwen groente kas (ontvangen 17-10-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.