Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, gemeenteberm voor Bonnen 23-25

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461AE 23
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, gemeenteberm voor Bonnen 23-25

Beschrijving

Gemeentelijke bomen

•    Gieten, gemeenteberm voor Bonnen 23-25, vellen paardenkastanje (verzonden 25-03-2021)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 1 april 2021  tot en met woensdag 12 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente        Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met         14 0592.