Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gieten, Hoevenkamp 10

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461HE 10
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gieten, Hoevenkamp 10

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Gieten, Hoevenkamp 10, 9461 HE,  wijzigen bestemming (ontvangen 27-03-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.