Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Burg. Gaarlandtlaan 1a, Gasselternijveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514CK 1 a
Publicatiedatum
22-07-2019
Einddatum
02-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Gasselternijveen, Burg. Gaarlandtlaan 1a, 9514 CK, plaatsen tuinhuis (ontvangen 22-07-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.