Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gasselternijveen, Hoofdstraat 78

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514BG 78
Publicatiedatum
30-09-2020
Einddatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gasselternijveen, Hoofdstraat 78

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand
Particuliere bomen

  • Gasselternijveen, Hoofdstraat 78, 9514 BG, vellen kastanje (ontvangen 27-09-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.