Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Broeder Sylvesterlaan 37, 39, 41 3n 43

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PM 37
Publicatiedatum
30-09-2020
Einddatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Broeder Sylvesterlaan 37, 39, 41 3n 43

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Broeder Sylvesterlaan 37, 39, 41 en 43, 9449 PM,  bouwen 4 half vrijstaande woningen (ontvangen 25-09-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.