Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Gieterstraat 3-3a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451AR 3
Publicatiedatum
30-10-2019
Einddatum
11-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Rolde, Gieterstraat 3-3a, 9451 AR, gebruik tuin als theetuin (ontvangen 25-10-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.