Concept Beleidskader Zonne-energie ter inzage

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Publicatiedatum
30-10-2019
Einddatum
11-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het concept Beleidskader Zonne-energie met ingang van 31 oktober 2019 gedurende 6 weken voor inwoners en belanghebbenden ter inzage ligt. 

Het beleidskader Zonne-energie is opgesteld om sturing te kunnen geven aan initiatieven voor grondgebonden opwekking van zonne-energie. In het beleidskader wordt de visie op zonnevelden beschreven. Met het beleidskader wordt bij voorkeur ingezet op kleinschalige (dorps)initiatieven. Uitgangspunt hierbij is het waarborgen van de waardevolle landschappen en ruimtelijke kwaliteit in de gemeente.  

Terinzagelegging/inspraak

Het concept Beleidskader Zonne-energie ligt met ingang van 31 oktober 2019 gedurende 6 weken 
tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze 
aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het concept Beleidskader Zonne-energie hier te downloaden in PDF-formaat.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het concept Beleidskader Zonne-energie. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 
(0592) 26 77 97.

Bijlagen