Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, voor Stokleggingslaan 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461CD 17
Publicatiedatum
24-01-2019
Einddatum
07-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
 
Vellen houtopstand gemeentelijke bomen

  • Gieten, voor Stokleggingslaan 17, vellen eik (verzonden 24-01-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.