Ingekomen aanvraag, bouwen bouwerk, Rolde, Kolwal 10

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451GT 10
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Rolde, Kolwal 10, 9451 GT, bouwen aanbouw (ontvangen 23-01-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.