Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Annen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 93

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
30-12-2020
Einddatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Annen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 93

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand
Gemeentelijke bomen

  • Annen, gem. berm voor Zuidlaarderweg 93, vellen beuk (verzonden 22-12-2020)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

INZAGE

De stukken liggen vanaf 31 december 2020  tot en met 10 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze,   Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.