Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Houtvester Jansenweg 2-81

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462TB 2
Publicatiedatum
30-12-2020
Einddatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Houtvester Jansenweg 2-81

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, Houtvester Jansenweg 2-81, 9462 TB, vervangen schuur (verzonden 28-12-2020)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.