Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselternijveen, Gasselterweg 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514BK 11
Publicatiedatum
30-12-2020
Einddatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselternijveen, Gasselterweg 11

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselternijveen, Gasselterweg 11, 9514 BK, wijzigen garage en bijgebouw (ontvangen 24-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.