Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Deurze, Deurze 17

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9457TA 17
Publicatiedatum
30-12-2020
Einddatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Deurze, Deurze 17

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Deurze, Deurze 17, 9451 TA, bouwen schuur (ontvangen 22-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.