Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Gieterweg 13-48, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TC 13
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
20-10-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Gieterweg 13-48, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunninghebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Gasselte, Gieterweg 13-48, 9462 TC, vellen 5 bomen, (ontvangen 25-08-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.