Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Rolde, nabij Zuides 50

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451KD 50
Publicatiedatum
02-10-2019
Einddatum
13-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand
Gemeentelijke bomen

  • Rolde, nabij Zuides 50, 9451 KD, vellen 6 bomen (verzonden 27-09-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.