Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zuidlaarderweg (tussen 13b en 15), Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AA 13 b
Publicatiedatum
23-12-2019
Einddatum
03-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  •  Annen, Zuidlaarderweg (tussen 13B en 15), 9468 AA, bouwen helft dubbele woning en aanleggen uitrit (ontvangen 23-12-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.