Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Germondylaan kavel 5, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
20-12-2019
Einddatum
31-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Germondylaan kavel 5 , 9449 --, bouwen woning en aanleggen uitrit (ontvangen 20-12-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.