Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Schoonloo, Hoofdstraat 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9443TJ 12
Publicatiedatum
02-01-2019
Einddatum
13-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Schoonloo, Hoofdstraat 12, 9443 TJ, starten logeerzorg, dagbesteding en koffie-theeschenkerij (ontvangen 19-12-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.