Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Brinkhof 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PR 6
Publicatiedatum
02-01-2019
Einddatum
13-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Brinkhof 6, 9449 PR, nieuwbouw woning (ontvangen 21-12-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.