Verlengen beslistermijn (6 weken), Kadastraal bekend Gemeente Rolde sectie T nummer 2862 naast Schoonlöerstraat 28 te Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9444PP 28
Publicatiedatum
29-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Verlengen beslistermijn (6 weken)

  • Kadastraal bekend Gemeente Rolde sectie T nummer 2862 (naast Schoonlöerstraat 28 te Grolloo), oprichten schuilstal

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.