Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen Amen, Amen 39

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9446TE 39
Publicatiedatum
24-08-2018
Einddatum
05-10-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Vellen houtopstand particuliere bomen:

  • Amen, Amen 39, 9446 TE, knotten linde (verzonden 24-08-2018)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.