Verleende omgevingsvergunning, Gieterweg 22, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462TE 22
Publicatiedatum
23-04-2020
Einddatum
04-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, Gieterweg 22, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Gasselte, Gieterweg 22, 9462 TE, aanleggen paardenbak en plaatsen hekwerk rond weiland (verzonden 23-04-2020) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.