Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Kremmerlaan 2-42, Gasselte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TZ 2
Publicatiedatum
28-04-2020
Einddatum
09-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Kremmerlaan 2-42, Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Vellen houtopstand 

Particuliere bomen 

  • Gasselte, Kremmerlaan 2-42, 9462 TZ, vellen 2 beuken (ontvangen 20-04-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.