Ingekomen aanvraag, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Bonnerveen 32, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PN 32
Publicatiedatum
22-04-2020
Einddatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Bonnerveen 32, Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Gieterveen, Bonnerveen 32, 9511 PN, wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming (ontvangen 22-04-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.